تبلیغات
بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد - تصاویر پنجمین نشست منطقه ای سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده شمالغرب کشور ( ارومیه )

تصاویر پنجمین نشست منطقه ای سازمان های مردم نهاد حوزه زنان وخانواده شمالغرب کشور (ارومیه)
       
                     

پویش های خیریه یاران مهر اوجان

بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد

خیریه حمایت ازدانش آموزان ودانشجویان مستعد بی بضاعت، کمک به تسهیل در اشتغال و ازدواج جوانان

اطلاعات سایت