تبلیغات
بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد - تصاویر تقدیر از مدیرعامل و هئیت امنای خیریه اوجان، درهمایش تجلیل از خیرین بستان آباد

اسلایدر تصاویر تقدیر از مدیر عامل و هئیت امنای بنیاد خیریه یاران مهر اوجان ،
درهمایش تجلیل از خیرین بستان آباد

       
     

پویش های خیریه یاران مهر اوجان

بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد

خیریه حمایت ازدانش آموزان ودانشجویان مستعد بی بضاعت، کمک به تسهیل در اشتغال و ازدواج جوانان

اطلاعات سایت