تبلیغات
بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد - مطالب تیر 1395

ویدیوهای برنامه زنده گئجه لر شبکه استانی سهند آذربایجان شرقی (ویژه بستان آباد)

حضور هیأت مدیره وهیأت امنا و یاوران مهر بنیاد خیریه یاران مهر اوجان
بهمراه جمعی از مردم شریف بستان آباد.

در گئجه لر برنامه سی ،شبکه استانی سهند استان آذربایجان شرقی[http://www.aparat.com/v/Scg4R]

دانلود ویدیو

[http://www.aparat.com/v/FMTBI]

دانلود ویدیو

[http://www.aparat.com/v/CTnqM]

دانلود ویدیو

[http://www.aparat.com/v/cm15T]

دانلود ویدیو


[http://www.aparat.com/v/DcY3y]

دانلود ویدیو

[http://www.aparat.com/v/J0xEP]

دانلود ویدیو

[http://www.aparat.com/v/a9DZJ]

دانلود ویدیو

[http://www.aparat.com/v/z36LT]

دانلود ویدیو

مراکز و نهاد های مرتبط

مرکز توانبخشی معلولان ذهنی شهرستان بستان آباد بهره برداری شدپویش های خیریه یاران مهر اوجان

بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد

خیریه حمایت ازدانش آموزان ودانشجویان مستعد بی بضاعت، کمک به تسهیل در اشتغال و ازدواج جوانان

اطلاعات سایت